Hvor skal de unge uddanne sig?

Posted

Danmark er et land, hvor stort set alle børn kommer i skole. Kun ganske få undervises hjemme eller i et andet set up end end skole, hvad enten det er en folke- eller privatskole. Og siden går en stor del videre på en ungdomsuddannelse, universitet eller i lære. Danmark er fyldt med højtuddannede mennesker – og netop nu går diskussionen, hvor de unge mennesker skal uddanne sig henne.

Hvis man vil på universitetet efter gymnasiet, går turen traditionelt til de store byer med universitet – København, Odense, Aalborg, Aarhus eller en af de byer, hvor et af universiteterne har en afdeling. Men i slutningen af maj måned 2021 fremlagde regeringen et forslag om at flytte dele af en række uddannelser til mindre byer i provinsen, sådan at disse også vil kunne tilbyde højere uddannelser i fremtiden.

Stor diskussion om tankerne

Som ventet er der megen diskussion om dette forslag. Mange på universiteterne mener, at det at flytte for eksempel en del af arkitektuddannelsen til en lille by på Sjælland vil ødelægge det studiemiljø, der er på de eksisterende arkitektuddannelser, og det samme gælder for en række andre uddannelser, der vil blive ramt af udflytningerne. For eksempel dyrlægeuddannelsen, der nu også skal ligge i Foulum ved Viborg, eller uddannelsen til danser, der skal rykke til Holstebro fra København.

Det er altid vanskeligt at definere, hvilken løsning der er den rette, og alt efter synspunkt og position kan man altid argumentere for det ene eller det andet. Men for de mindre byer vil det være en god ting at få en uddannelse til stedet, så man kan fastholde unge fra lokalområdet eller tiltrække unge fra andre dele af landet – for mange vil efter endt uddannelse ende med at blive i lokalområdet og stifte familie og skabe liv i et område, der måske har det svært.