Uncategorized

Uddannelse er for livet

Danmark er kendt jorden rundt for vores højskolebevægelse, der som så meget andet har sin oprindelse i 1800-tallet, da bønderne begyndte at få bedre økonomi og en større bevidsthed om deres egen betydning for samfundets udvikling.

Ideen med højskolerne var, at landbefolkningen skulle kunne komme på et

højskoleophold, hvor de gennem måske et halvt år deltog i undervisningen og derefter kom hjem, som oplyste, mere dannede og nysgerrige unge mennesker.

Allerede dengang havde vi forståelsen af, at skolen er for livet og ikke for uddannelsens skyld, for et højskoleophold er ikke fyldt med eksamener og prøver, men er et frirum for dialog, fortælling og dannelse. Man bliver bedre til livet efter et endt højskoleophold.

I dag er der højskoler over hele landet, og der gennemføres både korte kurser og lange ophold. Målgrupperne er flere – både unge og gamle, og mennesker med særlige interesser kan finde lige nøjagtig den højskole, som tilbyder det kursus, de gerne vil følge.

På mange højskoler køres der med forskellige temaer, og hvis temaet er børn, kan I altid finde inspiration på kidsbrandstore.dk til, hvordan rammerne skal sættes.

Pligt – og ret

I Danmark har vi pligt til at undervise børnene. Det er også en ret at få skolegang, men forældrene har først og fremmest pligt til at sørge for, at børnene får undervisning. Til det har vi så så valgt at stille nogle rammer til rådighed fra samfundets side, nemlig folkeskoler, gymnasier og andre skoler. Men vi har også en lang tradition for, at forældre selv arrangerer sig med en skole. Vi har nemlig et hav af såkaldte friskoler, som forældrene så kan vælge at sætte deres børn i. Friskoletraditionen udspringer også af højskoletanken og som den af 1800-tallets rørelser blandt både bønder og arbejdere. Ikke mindst andelsbevægelsen har haft indflydelse på, hvordan vi ser på uddannelse og den måde, den arrangeres på.

En del forældre vælger også at undervise børnene hjemme. Det kan være af religiøse eller andre specielle årsager eller ud fra en holdning om, at børnene har det bedst under hjemlige forhold. Det er dog et fåtal, der modtager undervisning hjemme,

Uddannelse er en livslang proces, hvor vi hele tiden kan søge ny viden og nye indsigter. Måske vælger du som pensionist at tage kurser på Folkeuniversitetet, eller du tager på kurser og til arrangementer arrangeret af din arbejdsplads. Alt sammen er det et led i den evige proces med at blive klogere, mere indsigtsfuld og bedre til at udfylde den plads, vi har i samfundets forskellige instanser.

Fritidsundervisningen er et særligt kapitel. Rigtig mange danskere deltager i aftenskolekurser eller andet i fritiden, og det kan kun gennemføres, fordi undervisere fra skoler og højere læreanstalter stiller sig til rådighed også for aftenskolerne. På den måde er uddannelse blevet en folkesag, som et stort antal danskere er engagerede i.