Gymnasiale uddannelser

STX

En STX er den almene gymnasiale uddannelse. Den giver forståelse inden for humaniora, det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige område. Vælger man en STX vil det første halve år foregå som et grundforløb. Her bliver man introduceret til fag, man allerede kender fra folkeskolen, som dansk, matematik og musik. Man vil samtidig blive introduceret til nye fag, som senere hen bliver en del af uddannelsen.

Grundforløbet foresætter på den fulde uddannelse, og det bliver en kombination af tre fag ud over de fag, der er obligatoriske til eksamen. På